Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
U Hrvatskoj se mito najviše daje u hrani i piæu - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Poetna / Aktualno /

U Hrvatskoj se mito najviše daje u hrani i piæu

30.10.2013.


Otprilike svaki deveti  poslovni subjekt, odnosno 10,7 posto ispitanika koji su posljednjih dvanaest mjeseci došli u kontakt s javnim službenikom, dalo je mito djelatniku javnog sektora, podatak je iz izvješæa „Izloženost poslovnog sektora korupciji i kriminalu u Hrvatskoj: utjecaj korupcije i drugih kriminala na privatne tvrtke“ koje su pripremili Odjel za statistiku i istraživanje Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (SASS UNODC) i Ekonomski institut, Zagreb (EIZ).
Anketa provedena meðu hrvatskim poduzeæima pokazala je da su korupcija i kriminal velike prepreke razvoju privatnog sektora i imaju negativan uèinak na ulaganja. Veliki broj poduzeæa dao je mito javnim službenicima više puta u godinu dana – prosjek je 8,8 puta godišnje, odnosno otprilike svakih šest tjedana.      
Razinu utjecaja korupcije na poslovnu aktivnost poduzeæa pokazuje podatak da je 5,6 posto ispitanika u posljednjih 12 mjeseci odustalo od veæeg ulaganja zbog straha da æe morati dati mito kako bi ishodilo potrebne dozvole ili usluge.
Podmiæivanje javnih službenika može biti u razlièite svrhe. Javni službenici mogu tražiti mito za redovne javne usluge koje u suprotnom mogu uskratiti klijentima ili ih odgaðati  unedogled. S druge strane, mito mogu ponuditi poslovni subjekti kako bi utjecali na odluke regulatora, porezna rješenja, postupke javne nabave ili pružanje javnih usluga. Za svaki od ovih postupaka svrha podmiæivanja može biti razlièita ovisno o vrsti postupka ili odluke na koju se želi korupcijom utjecati.
U poslovnom svijetu korupcija može imati važnu ulogu u ubrzanju cijelog niza uobièajeno dugotrajnih postupaka. To može biti, primjerice, dobivanje prikljuèka na infrastrukturu (vodovod, elektrodistribucijsku mrežu), carinjenje robe, ishoðenje odobrenja za proizvodne procese ili ubrzanje inspekcijskog nadzora u poslovnim prostorima tvrtke, ukljuèivo dobivanje prethodne obavijesti o dolasku inspekcije. I premda je opæenito ubrzanje administrativnih postupaka poželjno, skraæivanje postupka iskljuèivo za one poslovne subjekte koji daju mito i davanje prioriteta njima u odnosu na poštene tvrtke, stvara nelojalnu konkurenciju i ima štetne posljedice za gospodarstvo.
S druge strane, mito ponekad može služiti u svrhu koja nije odmah vidljiva, kao u sluèaju kada predstavnik tvrtke koristi darove kako bi potkupio javnog službenika za buduæe aktivnosti èime se stvara zavisan odnos izmeðu tog službenika i davatelja mita.
Anketa pokazuje da se u Hrvatskoj mito najèešæe plaæa kao bi se ubrzao poslovni postupak (42,5% svih sluèajeva podmiæivanja), osigurao povoljniji tretman (14,3%) ili okonèao postupak (12,6%). U 11,7 posto sluèajeva mito se daje bez neke odreðene svrhe za poduzeæe koje daje mito, što ukazuje da se na taj naèin javni službenici potkupljuju za buduæe kontakte u interesu tvrtke.
U Hrvatskoj se mito javnim službenicima najèešæe daje u hrani i piæu (43,2%). Gotovo jednako tako važno je davanje druge robe u zamjenu za nelegalnu uslugu od strane javnog službenika, što èini gotovo èetvrtinu svih sluèajeva poslovne korupcije u Hrvatskoj (24,8 posto), dok 14,3 posto svih podmiæivanja predstavlja plaæanje u novcu. Petina svih sluèajeva (20,2 posto) odvija se u obliku razmjene usluge za uslugu.
Usporeðujuæi oblike podmiæivanja koji se koriste na regionalnoj razini u Hrvatskoj zabilježen znatno manji postotak davanja mita u novcu, dok je mito u hrani i piæu u Hrvatskoj èešæe nego u drugim zemljama regije.
Što se tièe naèina podmiæivanja u Hrvatskoj, podaci pokazuju da poslovni subjekti èesto proaktivno djeluju kako bi putem korupcije utjecali na javne službenike. Naime, inicijativa za davanje mita u veæini sluèajeva (55,7%) dolazi od strane poduzeæa, bez da je javni službenik to sam zatražio. U 43 posto sluèajeva mito je plaæeno na traženje javnog službenika – ili izrièit zahtjev ili nakon što je službenik neizravno dao do znanja da se mito oèekuje. U preostalih 12,8 posto sluèajeva mito je plaæeno nakon zahtjeva upuæenog posredstvom treæe osobe.
Nadležnim tijelima prijavljuje se svega 2,4 posto koruptivnih sluèajeva  u Hrvatskoj, i to uglavnom policiji, što upuæuje da se poduzeæa „osjeæaju obveznima sudjelovati u korupciji“, navodi se u istraživanju.
To potvrðuju i razlozi neprijavljivanja korupcije koje ispitanici navode: mito je dano kao znak zahvalnosti (36,6%), pokloni javnim službenicima su uobièajena praksa (17,4%) i nema koristi od prijave jer nitko ne bi mario (16,9%).


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja