Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
Haaški sud odbacio tužbu Hrvatske i srpsku protutužbu – Genocid nije dokazan - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Poetna / Aktualno /

Haaški sud odbacio tužbu Hrvatske i srpsku protutužbu – Genocid nije dokazan

03.02.2015.


Hrvatska i Srbija nisu uspjele dokazati meðusobne genocidne namjere, zakljuèio je Meðunarodni sud pravde (ICJ) u utorak objavivši konaènu i obvezujuæu presudu po hrvatskoj tužbi za genocid i srpskoj protutužbi, bez prava na žalbu. Hrvatska tužba odbaèena je u sudaèkom omjeru 15:2, a srpska jednoglasno

 

 

 

 

Po hrvatskoj tužbi, Sud je zakljuèio da su JNA i srpske snage koristile prekomjernu silu, poèinile ubojstva i etnièko èišæenje, ali ukupno sadržajem i namjerom to nije bilo dovoljno za utvrðivanje genocida. Po srpskoj tužbi, utvrðeno je da hrvatske snage na podruèju tzv. SAO Krajine nisu koristile prekomjernu silu, a iako su hrvatske vlasti mogle biti zadovoljne odlaskom srpskog stanovništva i nisu ga sprijeèile, takav zakljuèak daleko je od dokazivanja genocidne namjere, kazao je predsjednik Suda Peter Tomka èitajuæi presudu u haškoj Palaèi mira. 

 

 

 

Za utvrðenje genocida potrebno je utvrditi i da su se dogodili zloèini koji èine genocid, ali i postojanje namjere za poèinjenje genocida. 
 

 

 


Sud smatra da Srbija nije mogla biti odgovorna za ono što se dogodilo prije 27. travnja 1992. jer je tog datuma kao samostalna država postala potpisnicom Konvencije o spreèavanju i kažnjavanju genocida. Za razdoblje prije toga odgovorna može biti samo Savezna Republika Jugoslavija.

 

 

 

Sud se nije izjašnjavao o zloèinima koji su se dogodili prije tog datuma, a koje je Hrvatska navela u optužnici, ukljuèujuæi zloèine u Vukovaru. Hrvatska je postala potpisnica Konvencije o genocidu 8. listopada 1991. i Sud se mogao izjasniti o dogaðajima koji su se dogodili u ljeto 1995, tj. o operaciji Oluja. Srpska protutužba bila je utemeljena i èinjenièno i pravno.

 

 

 

 

Srpske snage i JNA u zloèinima nije vodila genocidna namjera

 

 

Djelokrug Konvencije o genocidu ogranièen je na fizièko uništenje neke etnièke skupine, a genocid èine dva elementa - fizièki, odnosno samo djelo, te namjera da se djelomièno ili potpuno uništi neka grupa. Sud je u obzir uzeo kako vlastitu presudu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, tako i presude Meðunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), koje se odnose na postojanje genocidne namjere. Tomka je rekao da su se i hrvatska i srpska strana uvelike referirale na haške tužbe, ali druge presude, poput presude Anti Gotovini, ne mogu imati presudnu težinu u ovom sluèaju. To što netko pojedinaèno nije osuðen nije kljuèno, ali može biti znaèajno. Optužnica protiv Slobodana Miloševiæaukljuèivala je optužbe za genocid u BiH, ali takve optužbe nisu se odnosile na RH. 

 

 

 

Sud je manjkavim ocijenio neke izjave iz dokaznih materijala Hrvatske, primjerice nepotpisane izjave svjedoka. Velik broj ubojstava poèinila je JNA na više podruèja u Hrvatskoj, u Slavoniji, a dokazi upuæuju na to da su veæina žrtava bili pripadnici zaštiæene skupine (hrvatskog naroda), što može znaèiti da su bili sustavno na meti. Na veæem broju lokaliteta srpske snage su nanijele povrede pripadnicima zaštiæene skupine i poèinile razlièite tjelesne zloèine, ukljuèujuæi seksualno nasilje i silovanje. Hrvatska meðutim nije uspjela dokazati da se radi o genocidu koji su poèinile JNA i srpske snage jer ti zloèini nisu poèinjeni s genocidnom namjerom, veæ s namjerom etnièkog èišæenja podruèja koja su trebala uæi u sastav srpske države.

 

 

 

Što se tièe dogaðaja u Vukovaru, Hrvatska nije dokazala da su zatvorenici bili evakuirani s namjerom da se poèini genocid. Nije bilo namjere u smislu genocida, veæ da ih se kazni u vojnom smislu, zakljuèak je Haškog tribunala. Radi se o lošem tretmanu zarobljenika. 

 

 

 

 

Odlazak Srba iz RH nije povezan s genocidnom namjerom
 

 


Objavljujuæi presudu po srpskoj protutužbi, ICJ je podsjetio da je Haški tribunal utvrdio da nije bilo prekomjernog granatiranja, a to ne može utvrditi ni ICJ, bez obzira na kontroverze. Takva oèita namjera ne proizlazi iz Brijunskih transkripta, niti se može o tome govoriti na temelju svjedoèenja pred Haškim tribunalom. Što se tièe pogubljenja i zlostavljanja Srba tijekom i nakon akcije Oluje, to je bilo ustanovljeno i Hrvatska je to priznala u odreðenim sluèajevima. 

 

 

 

Sud je zakljuèio da napad na srpske izbjeglièke kolone može prestavljati djelo genocida, a za ubijanje Srba koji su ostali u Krajini nakon Oluje da ta djela predstavljaju ubojstva koja su actus reus genocida.

 

 

 

Sud je zakljuèio da je zlostavljanje Srba nakon Oluje, kao djelo genocida, dokazano. 'Sud je u potpunosti uvjeren da su, tijekom i nakon operacije Oluje, hrvatska oružane snage i policija poèinili djela protiv srpskog stanovništva koja potpadaju pod odredbe konvencije o genocidu i da ta djela predstavljaju actus reus genocida'.

 

 

 

Sud nije pronašao genocidne namjere iza zloèina poèinjenih nad hrvatskim Srbima.
 


Iz jezika Brijunskih transkripata i obrazaca ponašanja ne može se demonstrirati namjera Hrvatske da se uništi zaštiæena skupina Srba u SAO Krajini u cijelosti i potpuno. Sud smatra da su hrvatski èelnici smatrali da je moglo doæi do bježanja srpskog stanovništva te da su bili zadovoljni time i nisu htjeli uèiniti ništa da bi to sprijeèili jer su željeli poticati odlazak srpskih civila. No to ne daje èvrste temelje za zakljuèak o genocidnoj namjeri. 

 

 

 

Genocid pretpostavlja namjeru da se u cijelosti uništi jedna skupina, a ne samo želju da se skupina izbaci s odreðenog teritorija. Iz obrazaca ponašanja hrvatskih vlasti prije, tijekom i nakon operacije Oluja ne može se to zakljuèiti, rekao je predsjednik ICJ-a Tomka. 

 

 

 

Sud je pozvao Hrvatsku i Srbiju da nastave sa suradnjom kako bi pronašle nestale osobe i ohrabrio ih da pruže reparacije žrtvama kaznenih djela radi pomirenja u regiji.

 


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja