Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
NerijeÅ”ena pitanja statusa pomoraca u RH - Župskiportal.hr - Novi župski šir

Subota, 26. svibnja 2018.Početna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Početna / Aktualno /

NerijeŔena pitanja statusa pomoraca u RH

19.03.2015.


Administrativna pitanja s kojim se naši pomorci svakodnevno bore, ĆØini se, dobili su još jedan nastavak. Naime, iz dana u dan poveƦava se broj pomoraca koji dolaze sa zamolbom da im pomognemo objasniti promjene koje su nedavno nastale, a tiĆØu se pitanja prijave na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti nakon iskrcaja s broda, kao i pitanja produženog mirovinskog osiguranja za vrijeme provedeno izvan ukrcaja na brodu.

 

 

 


Iako su to dosada uredno radile, ĆØini se da luĆØke kapetanije to više ne rade, veƦ su pomorci dužni osobno obaviti takve prijave i odjave.
 

 

 


Potaknuta upravo sve veƦim brojem upita naših pomoraca, ponovno smo se zaputili u HZMO, HZZO kao i u LuĆØku kapetaniju Split, kako bi locirali problem i pokušali sugestijama ovih triju institucija pronaƦi adekvatnu ideju za rješenje ovog problema.

 

 

 


ProlazeƦi kroz sve tri gore navedene institucije locirali smo osnovni problem: „zaĆØarani krug" iz kojeg je teško izaƦi jer zastoj u jednoj od institucija prilikom rješavanja pojedinaĆØnog sluĆØaja ĆØlana posade, automatski postaje problem svake sljedeƦe institucije. Na kraju svega ispašta pomorac, koji se nerijetko naĆ°e u pravnom vakuumu gdje nije u moguƦnosti realizirati svoja prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a sve radi administrativne inertnosti jedne od gore navedenih institucija.

 

 

 

Sustav razmjene podataka izmeĆ°u luĆØkih kapetanija, HZMO-a i HZZO- izmeĆ°u kojih je neophodno redovito i kontinuirano razmjenjivati podatke o pomorcima u meĆ°unarodnoj plovidbi potrebne radi utvrĆ°ivanja svojstva osiguranika, a time i pripadajuƦih obveza doprinosa- ne omoguƦuje da kao dosada, nakon iskrcaja pomorca LuĆØka kapetanija direktno dostavi nadležnoj službi HZZO-a prijavu ĆØlana posade broda na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti.

 

 

 

U praksi, to su sada pomorci dužni sami napraviti, usprkos ĆØinjenici kako Pravilnik („Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i naĆØinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (NN 54/13)" ) koji je još uvijek na snazi u svojem ĆØlanku 30. jasno propisuje kako je to dužna ĆØiniti nadležna luĆØka kapetanija;


 

ƈlanak 30.
 

(1) Nadležna luĆØka kapetanija Ʀe nakon iskrcaja ĆØlana posade, na njegovo traženje, dostaviti nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zahtjev za priznanje svojstva osiguranika po osnovi produženog osiguranja.

 

(2) Nadležna luĆØka kapetanija Ʀe nakon iskrcaja ĆØlana posade, na njegovo traženje, u roku trideset dana od dana iskrcaja, dostaviti nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prijavu ĆØlana posade na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti.

 

(3) Istovremeno s prijavom iz stavka 2. ovog ĆØlanka nadležna luĆØka kapetanija Ʀe na traženje ĆØlana posade nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dostaviti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje po novoj osnovi za ĆØlanove njegove obitelji kojima je osiguranje prestalo s danom iskrcaja ĆØlana posade.


 

(4) Zahtjev odnosno prijavu iz stavka 1., 2. i 3. ovog ĆØlanka potpisuje ĆØlan posade.

 

 

LuĆØke kapetanije to su i dalje donedavno radile, no, kako smo iz razgovora s djelatnicima saznali, njihov program za obradu podataka pomoraca jednostavno im više ne pruža opciju da prijave ĆØlana posade broda na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti.
Dakle, usprkos postojanju važeƦeg Pravilnika koji im nalaže da takvu prijavu na zahtjev pomorca naprave ( kao i dosada), luĆØke kapetanije to jednostavno nisu u moguƦnosti u praksi i provesti jer im kompjutorski sistem za razmjenu podatka s kojim su umreženi s HZZO-om i HZMO-om to ne omoguƦuje. Postavlja se pitanje temeljem kojeg pravnog akta, pored važeƦeg Pravilnika, luĆØke kapetanije to više ne obavljaju, veƦ pomorce šalju da sami vrše prijavu na HZZO?

 

 

 

Dakako, tu se sada javlja novi problem a to je da HZZO nije u moguƦnosti prijaviti pomorca na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti, dokle god iz sustava HZMO nije vidljivo da pomorac, buduƦi da je iskrcan, nije više u radnom odnosu.

 

 

 

HZMO to ne može zavesti u sustavu sve dok od luĆØke kapetanije ne dobije zahtjev za odjavu.

 

LuĆØka kapetanija pak, ukoliko se pomorac zapošljava preko posrednika, ĆØeka posrednika da dostavi podatke o iskrcaju, te nakon toga ima pravo još 30 dana za obradu podataka i slanje zahtjeva za odjavu.

 

 

Jasno je zašto nezadovoljstvo pomoraca ovolikom koliĆØinom bespotrebne administracije sve više raste. Valjalo bi zakonodavcu ukazati na komplikacije a s kojima se prilikom svakog ukrcaja/ iskrcaja pomorci susreƦu. Cjelokupni sistem prijave i odjave trebalo bi redizajnirati na naĆØin da se pomorcima koji su voljni i željni uredno podmirivati svoje obveze pojednostavni postupak prijava i odjava, buduƦi da su zbog same prirode posla kojom se bave, oni naspram mirovinskog i zdravstvenog osiguranja nalaze u nejednakoj poziciji u odnosu na ostale rezidente RH.

 

 

 

Pitanje prijave ĆØlana posade broda na zdravstveno osiguranje po osnovi privremene nezaposlenosti, moglo bi se, prema mišljenju pojedinaca iz kapetanije s kojima smo razgovarali, riješiti na naĆØin da luĆØke kapetanije (kao i prije) prijavljuju pomorce automatski prilikom iskrcaja – te da automatski budu svrstani u kategoriju osiguranika po osnovi privremene nezaposlenosti (buduƦi da je takvih pomoraca daleko veƦi broj), a oni koji ne žele biti osigurani po toj osnovi, trebali bi se sami odjaviti (buduƦi da je njih manjina).

 

 

 

Nadalje, HZZO-u bi dovoljan dokaz trebala biti pomorska knjižica iz koje je jasno vidljivo kako je radni odnos pomorca prekinut, te samim time on ima pravo biti osiguran po osnovi privremene nezaposlenosti, a ne dopustiti da doĆ°e u situaciju da u odreĆ°enom periodu uopƦe ne bude pokriven zdravstvenim osiguranjem zbog inertnosti luĆØkih kapetanija i HZMO-a da podatak u iskrcaju i promjeni statusa osiguranika u sustavu na vrijeme provedu.

 

 

 

Trebalo bi, stoga, donijeti odluku ili uredbu na razini HZZO-a a koja bi bila obvezujuƦa za sve referente koji obraĆ°uju ove podatke, a kojim bi podatci iz pomorske knjižice bili dovoljni da se njegov status u zdravstvenom osiguranju riješi.

 

 

 

ZakljuĆØak jest da je ovo sustavni problem kojeg treba postepeno rješavati na naĆØin da se postupak prijave i odjave na osiguranja za pomorce pojednostavni.

 

 

 

Valjalo bi na ovakve propuste upozoriti nadležno ministarstvo, i to prije nego bude donesen novi Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i naĆØinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.
 

www.sph.hr

 

 

 


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najčitanije (7 dana)

Å USTAR S NARDELLIJEM: I dalje Ʀemo poticati obnovu turistiĆØkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ĆØs AnĆ°ela ƆesiƦ, Petar Ivelja i Marijo BaroviƦ


Izdavač:

Župski portal d.o.o.
Put za Petraču 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate Šutalo Cvjetkovię, glavna urednica

© Župski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti korištenja


Početna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolačięe kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeęi naše stranice slažete se s korištenjem kolačięa. Pročitajte više: Uvjeti korištenja