Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
Kontrolori HRT-a više ne smiju ulaziti u vaš dom - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Poetna / Aktualno /

Kontrolori HRT-a više ne smiju ulaziti u vaš dom

11.08.2015.


Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je presudu prema kojoj je ukinuo dijelove Odluke o naèinu odjave prijamnika jer nije u skladu sa Zakonom o HRT-u, piše tportal. To znaèi da kontrolori HRT-a više ne smiju uæi u vaš dom provjeriti imate li prijamnik.

 

 

 

Ukinuti dijelovi odnose se na to da potpis obveznika plaæanja mjeseène pristojbe mora biti javnobilježnièki ovjeren, baš kao i potpis opunomoæenika. Takoðer je ukinut dio Odluke koji se odnosi na to da se zahtjev za odjavu prijamnika podnosi iskljuèivo na službenom obrascu HRT-a , ali i dio kojim se dopuštalo ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provoðenje kontrole posjeda prijamnika.

 

 

 

 

O odluci suda oglasili su se i iz HRT-a.

"Hrvatska radiotelevizija æe, kao i uvijek, poštivati sve zakone i zakonske propise te mjerodavne odluke i postupati u skladu s njima. U ovome konkretnom sluèaju to znaèi da æe HRT i dalje provoditi odredbe Zakona o HRT-u koji u èlanku 34. kaže kako svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi ureðaj za prijam radijskoga ili audiovizualnoga programa na podruèju Republike Hrvatske, koje je pokriveno prijenosnim signalom, obvezan HRT-u plaæati mjeseènu pristojbu. Napominjemo kako odlukom Visokoga upravnog suda nije promijenjen Zakon o HRT-unego HRT u skladu s tom odlukom treba promijeniti dio svoje odluke o naèinu odjave prijamnika. HRT æe prema toj odluci i postupiti i istodobno pronaæi pravne modele kojima æe se osigurati poštivanje sudske odluke i nesmetano provoðenje Zakona o HRT-u u dijelu koji se odnosi na naplatu mjeseène pristojbe", naveli su iz HRT-a.

 

 

 

 

Presuda je donesena nakon što je Josip Kudiæ iz Labina odluèio 28. listopada 2011. godine pisanim putem otkazati RTV-pristojbu zbog nekorištenja RTV-usluge. Zahtjev je podnio pisanim putem na obiènom papiru, a HRT to nije prihvatio, veæ je zatražio da to napravi na propisanom obrascu – ''HRT-ovu zahtjevu za odjavu RTV-prijamnika'', èiji je sastavni dio ''Izjava'' zbog èijeg je sadržaja odbio potpisati taj obrazac.

 

 

 

U spornoj Odluci èija je Izjava sastavni dio stoji da je ''propisano da dopušta ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provoðenje kontrole posjeda prijamnika'' i da je ''upoznat s èinjenicom da ga je u sluèaju odbijanja, odnosno, onemoguæavanja HRT-a u provoðenju kontrole posjeda prijamnika, HRT ovlašten ponovo prijaviti za plaæanje mjeseène pristojbe''.

 

 

 

Nezadovoljan HRT-ovim traženjem Kudiæ je u kolovozu 2013. godine podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o naèinu odjave prijamnika i Odluke o naèinu kontrole plaæanja mjeseène pristojbe Visokom upravnom sudu.

 

 

 

vecernji.hr


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja