Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
Opæina Konavle: Metodologija izraèuna indeksa razvijenosti mora uzeti u obzir razaranja u Domovinskom ratu - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Konavle:    Politika i gospodarstvo    |   Sport    |   Crna kronika    |   Konavle info    |   Konavoski ðir    |   

Mali oglasi

Poetna / Konavle / Politika i gospodarstvo /    Sve vijesti iz rubrike Politika i gospodarstvo

Opæina Konavle: Metodologija izraèuna indeksa razvijenosti mora uzeti u obzir razaranja u Domovinskom ratu

06.11.2017.


Proèelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove Perica Pušiæ poslao je u ime Opæine Konavle mišljenje iz nadležnosti na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

 

”Poštovani,
 

nastavno na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u dijelu ureðenja metodologije izraèuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i podruène (regionalne) samouprave, a na temelju koje se one razvrstavaju u odgovarajuæe skupine razvijenosti, smatramo kako smo zakinuti predloženim metodološkim okvirom za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i podruène (regionalne) samouprave, odnosno Nacrtom definiranim pokazateljima na temelju kojih se mjeri dostignuti stupanj razvoja.
 

 

Na ovaj naèin u obzir se uzima iskljuèivo demografsko, ekonomsko i fiskalno stanje u lokalnim/županijskim jedinicama, meðutim ono ne može ni u kojem sluèaju biti sveobuhvatan i praktièno realan indikator situacije u praksi.

 


Potrebno je, uz navedeno, svakako uzeti u obzir cjelokupno društveno i geografsko okruženje, posebno u kontekstu onih JLS-a koja su bila pogoðena ratnim razaranjima u ekonomskom, infrastrukturnom i ljudskom obliku, iz vremena Domovinskog rata te su još uvijek razvojno ogranièena postojanjem minsko sumnjivih podruèja.

 


U tom smislu nadovezuje se i realna demografska slika tj. prosjeèan broj stanovnika po kimetru kvadratnom, ali i razmještaj stanovnika, gdje je evidentan demografki pad u pretežito ruralnim dijelovima JLS-a, a koji se u ukupnom (z)broju kompenzira naseljavanjem u manjim urbani(ji)m podruèjima.

 


Nadalje, smatramo da nije potrebno posebno naglašavati problem teritorijalne i prometne (ne)povezanosti hrvatskog juga te razvojnog deficita kojeg zbog toga trpe Konavle kao najjužnija hrvatska opæina, a što kao kriterij uopæe nije uzeto u obzir. Primjerice, u Èeškoj su, polazeæi od koncepcije regionalnih dispariteta i njihovih podjela prema podruèjima, identificirane tri osnovne razvojne dimenzije važne za mjerenje regionalne nejednakosti: socijalna, ekonomska i teritorijalna, a za mjerenje teritorijalnih dispariteta korišteni su i pokazatelji razvijenosti prometne i tehnološke infrastrukture.

 

 

Takoðer, potrebno je naglasiti da unutar i izmeðu regija osim infrastrukturne razvijenosti i prometne povezanosti, postoje znaèajne razlike u troškovima života i komunalnom standardu, a koji kao kriteriji takoðer nisu razmatrani. Držimo da nisu svi indikatori i kompozitni indeksi primjenjivi za mjerenje svih razina geografskih i prostornih jedinica. Tijekom turistièke sezone i uslijed poveæanja broja turistièkih dolazaka i boravaka dolazi do izuzetnog pritiska na sve oblike javne infrastrukture i opskrbe, koja traži hitna ulaganja i takve projekte jednostavno nije moguæe financirati iz redovnih proraèunskih sredstava.
 

 

Dodatno, u obrazloženju tzv. balansirane z-score metode navodi se kako se predmetna metoda “temelji na pretpostavci korištenja ne-supstitativnih pokazatelja u konstrukciji kompozitnog indeksa, što implicira da lokalne/županijske jedinice mogu ostvariti visok indeks razvijenosti jedino ako bilježe relativno visoke vrijednosti za sve promatrane pokazatelje.” U tom kontekst ostaje nejasno razvrstavanje Opæine Konavle u VIII. skupinu prema preliminarnim rezultatima novog indeksa razvijenosti, s obzirom da je u obzir meðu ostalim pokazateljima uzeta udaljenost od Grada Zagreba u km, a Opæina Konavle je u tom smislu najudaljenija JLS u RH.

 

 

Smatramo kako je potrebno voditi posebnu brigu o izrazito osjetljivim podruèjima kao što su otoci ili ruralne sredine sa specifiènim ekonomskim, demografskim i nadasve društvenim poteškoæama. Takoðer, trebalo bi razmisliti o tome da ratom razorene JLS-e, koje ne bilježe znaèajno viša odstupanja u socio-ekonomskoj razvijenosti u odnosu na prosjek države, zadrže status potpomognutog podruèja temeljem posebne odredbe indeksa razvijenosti.
 

 

I u konaènici, potrebno je razmotriti u kojoj mjeri predloženi selekcijski kriteriji mogu ugroziti uèinkovitu apsorpciju sredstava koja nam stoje na raspolaganju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 

 

Slijedom svega navedenoga, smatramo kako je potrebno preispitati kriterije za definiranje indeksa razvijenosti, jer smatramo kako je Opæina Konavle zakinuta predloženim metodološkim kriterijom za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i podruène (regionalne) samouprave te da je iste potrebno (re)definirati uzimajuæi u obzir širi društveni, povijesni, zemljopisni i infrastrukturni kontekst, koji znaèajno odreðuje realni život u nekoj od JLS-a.”


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja