Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/zupskipo/public_html/connect/spajaj.php on line 4
NOVI ZAKONI – Neznanje vas može koštati nekoliko desetaka tisuæa globe - upskiportal.hr - Novi upski ir

Subota, 26. svibnja 2018.Poetna


Aktualno


Župa


Grad


Konavle


Županija


Zanimljivosti

Mali oglasi

Poetna / Aktualno /

NOVI ZAKONI – Neznanje vas može koštati nekoliko desetaka tisuæa globe

03.01.2014.


U Hrvatskoj od poèetka godine vrijede mnogi novi zakoni i propisi koji se tièu potrošaèa, vozaèa, roditelja, štediša, graditelja, branitelja, korisnika socijalnih prava... svih graðana.

 

 

Drugi æe novi propisi i zakoni tek biti doneseni u godini koja je pred nama. Nije loše zakonske novosti na vrijeme upoznati, jer neznanje ili nemar nekoga mogu koštati i nekoliko desetaka tisuæa kuna globe ili èak zatvora. Neki æe novi propisi donijeti, nažalost, nova poskupljenja, a nekim æe graðanima novi propisi donijeti i materijalne ili kakve druge pogodnosti.

 

 

Izdvajamo najvažnije promjene u zakonima i propisima koji su stupili na snagu s Novom godinom ili æe tek obilježiti 2014. godinu.

 

 

Niže povlaštene mirovine veæe od 5000 kuna

 

Povlaštene mirovne veæe od 5000 kuna smanjit æe se za deset posto. Od smanjenja su izuzeti stopostotni invalidi, mirovine djece poginulih branitelja, rudari i radnici profesionalno oboljeli od azbestoze. Smanjenje mirovina u proraèunu æe donijeti godišnju uštedu od 303 milijuna kuna.

 

 

Zbog neplaæene kazne bez registracije

 

Nova godina donosi registar dužnika za neplaæene prekršajne kazne. Graðani koji dospiju u registar suoèit æe se s problemima i na ostalim podruèjima života – neæe im biti produljena registracija, neæe moæi osnovati tvrtku, otvoriti obrt ili samostalnu djelatnost te neæe moæi prodati automobil.

 

 

Globa plaæena u roku od tri dana 50 posto jeftinija

 

Istovremeno s uspostavljanjem registra neplatiša za prekršaje uvest æe se i olakšice za poèinitelje prekršaja. Dosadašnja novost da se kazna na plaæena na licu mjesta smanji na 50 posto iznosa bit æe produljena na tri dana. Dakle, tko poèini prekršaj i plati ga u roku od tri dana, proæi æe upola jeftinije. Onima kojima kazna doðe na kuænu adresu vrijedi rok od tri dana od dana dobivanja obavijesti.

 

 

Nema poticaja na stambenu štednju

 

Od ove godine više nema poticaja na uplate za stambenu štednju. Dosad je država isplaæivala poticaj od 10 posto uplaæenog uloga, pri èemu je najveæi ulog bio 5000 kuna godišnje po štediši. Ministarstvo financija poticaj je ukinulo uz obrazloženje da su štedionice plasirale 3,5 milijardi kuna te da taj iznos èini samo 5,5 posto u ukupnoj masi stambenih kredita po èemu su zakljuèili da poticana štednja nije ispunila svrhu.

 

 

E-graðevinska dozvola

 

Elektronièka dozvola postaje svima dostupna, a investitori i graðani u svakom æe trenutku moæi provjeriti u kojoj im je fazi postupak, što moraju dostaviti i za koliko æe dobiti graðevinsku dozvolu. Graðevinska dozvola izdavat æe se na temelju projektne dokumentacije i vrijedit æe tri godine. Osam dana prije poèetka radova investitor æe morati prijaviti poèetak radova i dokazati da je platio komunalni doprinos. Graðevinska dozvola po Zakonu o gradnji trebala bi biti izdana u roku 35 dana.

 

 

Energetski certifikat za nekretnine

 

Novi Zakon o gradnji donosi i obavezu da u oglasu za prodaju ili najam nekretnina, ako je korisna površina nekretnine koja se oglašava veæa od 50 èetvornih metara, mora biti naveden energetski razred nekretnine. Ako u oglasu nije naveden energetski certifikat, predviðena je novèana kazna do 30.000 kuna.

 

 

Odgovor na tužbu bez sudske pristojbe

 

Onaj tko je tužen moæi æe odgovoriti na tužbu, a da prethodno ne plati sudsku pristojbu. Sudske pristojbe neæe morati plaæati ni radnici u sporovima koji proizlaze iz predsteèajne nagodbe te sindikati i sindikalni povjerenici.

 

 

Otplata minusa na tekuæem 12 mjeseci

 

Dužnici koji imaju minuse na tekuæim raèunima dobit æe bolji tretman kao klijenti banaka. Naime, banke æe ih morati obavijestiti o izmjeni iznosa dopuštenog prekoraèenja na tekuæem raèunu ili njegovu ukidanju najmanje trideset dana prije promjene. Dužnicima æe morati omoguæiti dvanaestomjeseènu otplatu iznosa za koji je prekoraèen dopušteni minus.

 

 

Digitalni udžbenici

 

Uèenici osnovnih i srednjih škola morat æe kupiti nove udžbenike koji su samo poboljšana verzija dosadašnjih s obzirom na to da su raðeni po postojeæim programima. No novost u obrazovanju svakako su digitalni udžbenici. Kad kupe tiskane udžbenike, uèenici æe dobiti i lozinke uz pomoæ kojih æe moæi pristupiti i digitalnim udžbenicima.

 

 

Prometni redari umjesto policije

 

Policija više neæe pisati naloge za dizanje nepropisno parkiranih vozila u Zagrebu, tamo su tu obavezu prebacili na gradsko prometno redarstvo. “Olabavili” su i propise pa se tako za prvo nepropisno parkiranje neæe dobiti kazna, veæ samo opomena. Ponavljaèi æe dobiti raèun, zapisnik i prekršajni nalog kada doðu na deponij po auto.

 

 

Zatvor roditelju koji supružniku ne da viðati dijete

 

 

Prije razvoda supružnika postaje obavezno savjetovanje i obiteljska medijacija. Ako supružnici imaju samo jednu nekretninu za stanovanje, a ona je i braèna steèevina, dijete s jednim roditeljem ostaje u obiteljskom domu do osamnaeste godine. U sluèaju da jedan roditelj ne da viðati dijete drugome, kazna može biti do 30 tisuæa kuna, zatvor od jednog do šest mjeseci te moguænost promjene odluke o tome s kojim æe roditeljem dijete stanovati. U izboru ili promjeni vjerske pripadnosti dijete starije od 14 godina može samostalno donijeti odluku, dok dijete starije od 12 godina mora dati svoj pristanak. Djetetu starijem od deset godina mora se omoguæiti da izrazi svoje mišljenje.

 

 

Carinici nose oružje, suzavac, lisice...

 

Novi Zakon o carinskoj službi poveæava ovlasti carinika te æe oni u bilo kojem trenutku bez sudskog naloga moæi zaustaviti vozilo ili plovilo te æe sa sobom nositi i kratko vatreno oružje, suzavac i lisice.

 

 

Tko ima stan, ništa od doplatka

 

Korisnici socijalne pomoæi po novome æe primati zajamèenu minimalnu naknadu koja može iznositi najviše 2900 kuna. Visinu æe država odreðivati svake godine. Uvjetovana je imovinskim cenzusom pa æe se provjeravati ima li korisnik ili èlan njegove obitelji neku imovinu. Naknadu neæe moæi dobiti osoba s malim prihodima ako ona ili èlan kuæanstva ima kuæu, štednju, vozilo i slièno. Subvencionirani smještaj u domu i djeèji doplatak ne može imati vlasnik nekretnine.

 

 

Nove tablice

 

Sredinom godine trebale bi se uvesti nove registarske oznake, a traje javna rasprava o predložena èetiri modela kako æe tablice vlasnika vozila u Hrvatskoj izgledati. Procjenjuje se da bi nove tablice bile oko deset posto skuplje, a još nije odreðen rok u kojemu bi ih graðani trebali nabaviti.

 

 

Besplatna pravna pomoæ

 

Država æe potpuno ili djelomièno financirati pravnu pomoæ siromašnijim graðanima. Uvjet je da bi angažiranje odvjetnika ugrozilo egzistenciju graðanina.

 

 

Uèenici dobivaju graðanski odgoj

 

Graðanski odgoj uvodi se u više razrede osnovne i u srednje škole od iduæe godine. Cilj je poticati uèenike na prihvaæanje odgovornog i aktivnog graðanstva. Provodit æe se tijekom 35 sati nastave ili izvannastavnih aktivnosti.

 

 

Cijenu goriva odreðuje tržište, a ne više država

 

 

Prema novom Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata, cijenu goriva ubuduæe æe odreðivati tržište, a ne kao do sada država. Drugim rijeèima, Ina, Petrol, Tifon... moæi æe sami podizati cijenu goriva kada budu htjeli i koliko budu htjeli.

 

 

PDV-a od 13 posto za ulje, šeæer, djeèju hranu

 

Djeèja hrana, šeæer, ulje... od poèetka godine oporezuju se meðustopom PDV-a od 13 posto umjesto dosadašnje stope PDV-a od 10 posto. Poveæanje meðustope PDV-a primjenjuje se i na turizam i ugostiteljstvo...

 

 

Padaju rate stambenih kredita u švicarcima

 

Na snagu stupaju i izmjene Zakona o potrošaèkom kreditiranju. Dobra je to vijest za sve vlasnike stambenih kredita vezanih uz švicarski franak jer bi im trebao donijeti nešto nižu ratu kredita.

 

 

Sve èetiri zimske gume iste

 

Od 15. studenog do 15. travnja vozaèi moraju imati zimsku opremu na zimskim dionicama autocesta, državnih i županijskih cesta: A1 od Zagreba do Maslenice, cijele dužine autocesta A2, A3, A4, A5 i A61, a tu ne spadaju dijelovi autoceste u Dalmaciji i Istarski ipsilon. Pod zimskom opremom podrazumijeva se sve èetiri iste zimske gume ili èetiri ljetne s najmanjom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg.

 

 

Sve nove zgrade i kuæe moraju imati fasadu

 

Svi novosagraðeni objekti imaju obvezu ureðenja fasade kuæe, ali i okoliša oko objekta. Zakonom je propisan i rok u kojem se fasada i okoliš moraju urediti. Za obiteljske kuæe rok je pet godina, a za veæe zgrade deset godina. Ako vlasnici objekata ne budu poštovali ovu obvezu, prijete im kazne. I to od tri tisuæe kuna mjeseèno. Ova obveza ne odnosi se na vlasnike starih kuæa koje nemaju ureðenu fasadu i okoliš. Meðutim, kako je ranije objasnila ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš, ureðenje fasade i na starim objektima bit æe isplativo jer u sluèaju prodaje kuæe one bez fasade bit æe u zadnjem energetskom razredu. Osim toga, vlasnici æe više trošiti za grijanje i hlaðenje.

 

Vecernji.hr


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 122

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zupskipo/public_html/dno.php on line 177

Najitanije (7 dana)

ŠUSTAR S NARDELLIJEM: I dalje æemo poticati obnovu turistièkih kapaciteta
GDPR: Smiju li roditelji bez dozvole djece vidjeti ocjene u imeniku
Župski laureati su ès Anðela Æesiæ, Petar Ivelja i Marijo Baroviæ


Izdava:

upski portal d.o.o.
Put za Petrau 1
20207 Mlini

Impressum:
Kate utalo Cvjetkovi, glavna urednica

© upski portal d.o.o.
ISSN 1849-1863


Kontakt:

tel/fax +385 20 411 896
mob. +385 98 345 900

e-mail: info@zupskiportal.hr

Marketing:
e-mail: marketing@zupskiportal.hr

Uvjeti koritenja


Poetna
Aktualno
Župa
Grad
Konavle
Županija
Zanimljivosti

Ove stranice koriste tzv. kolaie kako bi osigurale bolje korisniko iskustvo i funkcionalnost. Koristei nae stranice slaete se s koritenjem kolaia. Proitajte vie: Uvjeti koritenja